بهترین جراح صورت در تهران

بهترین جراح صورت در تهران بدن انسان داراری پیچیدگی های بسیاری است که پیشرفت و علم و دانش پزشکی گوشه ای از این پیچیدگی ها را کشف کرده است. با توجه به گسترش دانش پزشکی بخش های زیادی از بدن انسان کشف شده است. آگاهی از این دانش نیازمند کسب تخصص در هر یک از اندام های بدن...

بوکال فت یا جراحی لاغری صورت

بوکال فت یا جراحی لاغری صورت در گذشته ای نه چندان دور داشتن صورت و اندامی فربه و چاق نشان از سلامتی و یکی از مهم ترین معیارهای زیبایی بوده است. دخترانی که صورتی گرد داشتند زیبا خطاب می شدند. در حال حاضر معیارهای زیبایی تفاوت چشمگیری با گذشته داشته است. صورتی استخوانی...
Call Now Buttonتماس با پزشک